Σχετικά με την εξ αποστάσεως διδασκαλία Εργαστηρίου Στατιστικής

Στα πλαίσια της εξ αποστάσεως διδασκαλίας των μαθημάτων, θα ξεκινήσουν διαλέξεις και για το Εργαστήριο Στατιστικής.

Δείτε λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο.

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

 

Θ. Βλάχου