Σχετικά με την εξ αποστάσεως διδασκαλία του μαθήματος Εισαγωγής στον Προγραμματισμό (Fortran) – Τμήμα 2α

Το υλικό του μαθήματος έχει μεταφερθεί στο elearning και εκεί αναρτώνται βιντεοσκοπημένες διαλέξεις.
Παρόλο ότι έχουν σταλεί προσωπικά μηνύματα σε όλους τους συμμετέχοντες στο μάθημα φοιτητές, αρκετοί δεν έχουν συνδεθεί, με αποτέλεσμα να χάνουν μαθήματα. Οι σχετικές οδηγίες βρίσκονται στο ιδρυματικό email όλων, το οποίο και θα πρέπει να ελέγχεται καθημερινά.

Η διδάσκουσα
Αικατερίνη Χατζηφωτεινού