Σχετικά με την λειτουργία της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ.

Αγαπητοί φοιτητές,
Αισθάνομαι την υποχρέωση να σας ενημερώσω για την κατάσταση που έχει προκύψει στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Μαθηματικών. Όπως ήδη θα διαπιστώσατε η υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης του Τμήματος κ. Σοφία Καραγιάννη, βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια και πολύ πιθανό να συνεχίσει η άδεια αυτή και στο επόμενο χρονικό διάστημα. Το Τμήμα Μαθηματικών από την πρώτη στιγμή που ανέκυψε το πρόβλημα αυτό διαβίβασε επιστολή προς την Πρυτανεία (Δ/νση Προσωπικού, Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού Α.Π.Θ.) με αρ. πρωτ. 254/24-10-2016, ενώ ταυτόχρονα ενημέρωσε και την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών για το θέμα που προέκυψε. Η Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. ενστερνιζόμενη το υπάρχον πρόβλημα διέθεσε ένα χρηματικό ποσό για την κάλυψη των εξόδων μιας βιβλιοθηκονόμου για έναν μήνα (μήνα Νοέμβριο). Το Τμήμα Μαθηματικών με δεύτερο αίτημα του προς την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. (αρ. πρωτ. 611/1-12-2016), ζήτησε την κάλυψη των εξόδων της υπάρχουσας βιβλιοθηκονόμου για ένα ακόμα μήνα μέχρι να βρεθεί λύση στο πρόβλημα από την Πρυτανεία. Η Επιτροπή Ερευνών δεν έκανε δεκτό το αίτημα αυτό. Δυστυχώς σήμερα 8/12/2016, το πρόβλημα δεν έχει ακόμα επιλυθεί από την Πρυτανεία με συνέπεια η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Μαθηματικών να παραμένει κλειστή. Σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει χρέωση των δανεισμένων βιβλίων που ήταν να επιστραφούν τις ημέρες αυτές και συνεπώς δεν θα πρέπει να ανησυχείτε. Το Τμήμα Μαθηματικών προσπαθεί να επιλύσει την κατάσταση και είμαστε σίγουροι ότι η Πρυτανεία θα αντιμετωπίσει έγκαιρα το θέμα που προέκυψε, μιας και δεν νοείται Πανεπιστήμιο με κλειστές Βιβλιοθήκες. Να σημειώσουμε εδώ ότι το Τμήμα Μαθηματικών αποτελεί το μεγαλύτερο σε πληθυσμό φοιτητών Τμήμα της Σχολής Θετικών Επιστημών αλλά και ένα από τα μεγαλύτερα Τμήματα σε όλο το Α.Π.Θ.. Συνεπώς θα πρέπει να είναι στις πρώτες προτεραιότητες όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών των φοιτητών από την πλευρά της Πρυτανείας αλλά  και της Σ.Θ.Ε.. Έχει τονιστεί πολλές φορές ότι για την εύρυθμη λειτουργία της Βιβλιοθήκης αλλά και του Εργαστηρίου Υπολογιστών του Τμήματος απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον δύο υπαλλήλων στο καθένα ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα όπως αυτό που προέκυψε.

Με εκτίμηση,
Καθ. Νικόλαος Καραμπετάκης
Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών