Σχετικά με την Πρακτική Άσκηση

Αυτή η ανακοίνωση ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΛΕΧΘΟΥΝ για την Πρακτική Άσκηση.
Όσοι φοιτητές πάνε στα Υποκατήματα ΙΚΑ να απογραφούν γιατί δεν έχουν Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (γιατί δεν έχουν εργαστεί στο παρελθόν, γιατί δεν είναι άμεσα/ έμμεσα ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ) θα πρέπει να έχουν μαζί τους μία βεβαίωση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης η οποία θα βεβαιώνει ότι ο εν λόγω φοιτητής/τρια θα πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση και ότι απαιτείται η απογραφή του/της στο ΙΚΑ για την ασφάλιση του/της κατά κινδύνου ατυχήματος (1%).
Οι φοιτητές θα πρέπει να πηγαίνουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης να συμπληρώσουν τις βεβαιώσεις, να πάρουν υπογραφή και στη συνέχεια να πάν την βεβαίωση στο ΙΚΑ. Μπορούν αν θέλουν να την εκτυπώσουν και να την συμπληρώσουν (υπάρχει συνημμένη στην ανακοίνωση) αλλά σε κάθε περίπτωση θα χρειαστεί υπογραφή από το γραφείο πρακτικής άσκησης.

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΙΚΑ