Σχετικά με την πρόσβαση στο κεντρικό κτήριο της Σ.Θ.Ε. (για 3/12/2021)

Μετά από πληροφόρηση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, σας ενημερώνουμε ότι, για την Παρασκευή 3/12/2021, η δυτική είσοδος (προς Γεννηματά) του κεντρικού κτηρίου της ΣΘΕ είναι κλειδωμένη και η πρόσβαση θα γίνεται από την κεντρική και την ανατολική είσοδο του κτηρίου.

Από τη Γραμματεία