Σχετικά με τη δήλωση μαθημάτων άλλων Τμημάτων (Ελεύθερης Επιλογής) για το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, για το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2019-2020

Σχετικά με τη δήλωση μαθημάτων άλλων Τμημάτων (Ελεύθερης Επιλογής) για το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, για το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2019-2020

 

Τα μαθήματα που προσφέρονται στους φοιτητές του Τμήματος από άλλα Τμήματα του Α.Π.Θ., για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και που αφορούν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας για τις θεματικές ενότητες «Θέματα Εκπαίδευσης και Αγωγής» και «Θέματα Μάθησης και Διδασκαλίας» αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν στα εν λόγω μαθήματα θα πρέπει να προσέλθουν στα δύο πρώτα μαθήματα και να εγγραφούν στη ΛΙΣΤΑ του διδάσκοντα ή της διδάσκουσας ή να συνεννοηθούν με τους διδάσκοντες κατά τις ώρες συνεργασίας στο γραφείο τους, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Επισημαίνεται ότι: α) τα μαθήματα προσφέρονται σε καθορισμένο αριθμό φοιτητών από άλλα Τμήματα και β) οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις των μαθημάτων εάν δεν τα έχουν δηλώσει στον διδάσκοντα ή στη διδάσκουσα και δεν βαθμολογούνται.

Κατόπιν προσέρχονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών και δηλώνουν τα μαθήματα στα οποία έχουν γίνει δεκτοί. Η ηλεκτρονική δήλωση αυτών των μαθημάτων θα γίνει από τη Γραμματεία.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: Θεματική Ενότητα «ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ»

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Τμήμα προέλευσης ECTS, Π.Σ.

Τμ.Μαθημ.

ΨΥ-201 Γνωστική Ψυχολογία Ψυχολ. 5
Π1000 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Έρευνα ΦΠ 5
ΚΕ800 Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης (Κοινωνικοποίηση-διαπολιτισμικότητα) ΦΠ 5
ΣΧΠΙΙ400 Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ : Διδασκαλία και προγράμματα σπουδών (προετοιμασία, διεξαγωγή, αξιολόγηση διδασκαλίας) ΦΠ 5
ΙΠ700 Ιστορική Παιδαγωγική : σταθμοί στην Ιστορία της Αγωγής και Εκπαίδευσης ΦΠ 5
ΠΑΙ103 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική: θέματα παιδαγωγικής κατάρτισης Γερμ. Γλ. & Φιλολ. 5
ΠΑΙ203 Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών: επικοινωνία, διαχείριση κρίσεων και αξιολόγηση Γερμ. Γλ. & Φιλολ. 5
ΥΜ1 Ψυχολογία και Σχολείο ΠΤΔΕ 4
ΥΜ5 Κοινωνιολογία εκπαίδευσης ΠΤΔΕ 4
ΥΜ3 Θεμελίωση της Παιδείας στη Φιλοσοφική Σκέψη ΠΤΔΕ 4
ΥΜ21 Παιδαγωγική της Ένταξης ΠΤΔΕ 4
ΥΜ22 Αντιρατσιστική, Αντισεξιστική και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση ΠΤΔΕ 4
ΕΜ75 Σχολική Αποτυχία ΠΤΔΕ 4
ΕΜ69 Ηθική της Επιστήμης και της Τεχνολογίας ΠΤΔΕ 4

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: Θεματική Ενότητα «ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Τμήμα προέλευσης ECTS, Π.Σ.

Τμ.Μαθημ.

Π1901 Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην εκπαίδευση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση ΦΠ 5
Π2108 Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην εκπαίδευση ΦΠ. 5
Π3019 Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης και εκπαιδευτική ηγεσία ΦΠ 5
ΝΕΤ-06-03 Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό Πληροφ. 5
ΕΜ79 Αναλυτικά Προγράμματα Θεωρία και Πράξη ΠΤΔΕ 4

 

Από τη Γραμματεία

του Τμήματος Μαθηματικών