Σχετικά με τη δήλωση του μαθήματος “Γραμμική Άλγεβρα” (0108Α) από τους επί πτυχίω φοιτητές

Το μάθημα “Γραμμική Άλγεβρα”  (0108Α) θα είναι διαθέσιμο στην χειμερινή εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021 μόνο για τους επί πτυχίω φοιτητές που δικαιούνται να εξεταστούν σε μαθήματα εαρινού εξαμήνου (δηλαδή έχουν συμπληρώσει 180 ects) και θα πρέπει να συμπεριληφθεί στη χειμερινή δήλωση μαθημάτων τους.

Υπενθυμίζεται ότι όσοι φοιτητές δεν έχουν περάσει έως τώρα το μάθημα “Γραμμική Άλγεβρα” (0108) οφείλουν να περάσουν τα μαθήματα “Στοιχεία από τη Γραμμική Άλγεβρα” και
“Γραμμική Άλγεβρα” (0108Α).

Από τη Γραμματεία