Σχετικά με τη διδασκαλία μαθημάτων σε αίθουσες του κτηρίου Βιολογίας την Τρίτη 14-5-2019

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα στις αίθουσες Α και C, καθώς και στο εργαστήριο του κτηρίου Βιολογίας  δεν θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 14-5-2019. Θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση για αναπλήρωση.
Από τη Γραμματεία