Ανακοινοποίηση στο ορθό: Σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος “Στοιχεία συναρτησιακής ανάλυσης”

Το μάθημα υπάρχει στο e-learrning και οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να αυτοεγγραφούν (σημαντικό) χωρίς κωδικό. Η online διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στις 19/03 και ώρα 17.00-20.00
Θα σταλεί σχετικό link από την πλατφόρμα του moodle (e-learnig).

Από τον διδάσκοντα

Γ. Στυλογιάννης