Σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (άνοιξη 2021)

Σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (άνοιξη 2021)

Ανακοινώνεται ότι οι εξ αποστάσεως παραδόσεις για το μάθημα “ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Η/Υ” θα αρχίσουν την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021 στις μέρες και ώρες που έχουν ανακοινωθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα για τα τμήματα Α και Β (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NOvpcfmY8B_Eb77JGx2ymFNx9p1r58wkiJJmAW4gwoY/edit?usp=sharing ) ως εξής:

Τις πρώτες τρεις (3) εβδομάδες (από 16/02/2021 ως και 05/03/2021) θα διδαχθεί το εισαγωγικό τμήμα (θεωρία) με διδάσκοντα το μέλος ΕΔΙΠ  κ. Παναγιώτη Τζουνάκη μέσω της εφαρμογής Skype For Business. Οι φοιτητές πρέπει να συνδέονται στο σύνδεσμο https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/pj/AYQJZ98L

Από τις 09/03/2021 οι εξ αποστάσεως παραδόσεις συνεχίζουν  ως εξής:

Τμήμα Α με διδάσκοντα το μέλος ΕΔΙΠ κ. Παναγιώτη Τζουνάκη  (SKYPE FOR BUSSINESS  https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/pj/AYQJZ98L , το ίδιο με της θεωρίας)

Τμήμα Β με διδάσκοντα το μέλος ΕΔΙΠ κα. Κατερίνα Χατζηφωτεινού   (ZOOM  https://authgr.zoom.us/j/92720921728)

Οι φοιτητές κατατάσσονται σε Τμήματα αλφαβητικά σύμφωνα με το επώνυμο τους όπως και στα υπόλοιπα μαθήματα βλ. και το ωρολόγιο πρόγραμμα:

Τμήμα  Α: Α – Μο και

Τμήμα  Β: Μπ – Ω

Καλή ακαδημαϊκή Χρονιά!
Οι διδάσκοντες