Σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος Στοχαστικές Στρατηγικές (Επαναληπτικό)

Η διδασκαλία του μαθήματος Στοχαστικές Στρατηγικές (Επαναληπτικό) θα ξεκινήσει την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021 (3.00-6.00μμ). Οι παραδόσεις θα γίνονται εξ αποστάσεως μέσω του Zoom. Ο σύνδεσμος των διαλέξεων θα κοινοποιηθεί προσεχώς στην ιστοσελίδα του προγράμματος μαθημάτων:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSE5W1EkYUOazZxR-HmCHmhMpx5qN9V0Ik1TVcgcBOZwD5lJs56s9KRgncVX8gVIhVuQeAurPA4WW9i/pubhtml#

Η διδάσκουσα,
Αγγελική Παπάνα.”