Σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος “Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους”

Η διδασκαλία του μαθήματος “Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους” του  7ου εξαμήνου δεν θα πραγματοποιηθεί στις 16-10-2019.

Το μάθημα θα γίνει κανονικά την Τετάρτη 23-10-2019.

Επιπλέον, έχουν προγραμματιστεί οι αναπληρώσεις του μαθήματος στις ακόλουθες ημερομηνίες:

-Δευτέρα 21-10-2019, ώρα 14.00-17.00, αίθουσα Α

-Δευτέρα 11-11-2019, ώρα 14.00-17.00, αίθουσα Α