Σχετικά με τη διεξαγωγή του μαθήματος “ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ” στις 31-5-2019

Την Παρασκευή 31/05/2019 το μάθημα  “Τοπολογία Μετρικών Χώρων” θα διεξαχθεί κανονικά.

Η διδάσκουσα

Αθ. Μπαχάρογλου