Σχετικά με τη διεξαγωγή των μαθημάτων στο εργαστήριο και στην αίθουσα Α την Τρίτη 7-5-2019

– Την Τρίτη 7-5-2019 τα μαθήματα  στο Εργαστήριο του Τμήματος δεν θα γίνουν. Θα ανακοινωθούν ημερομηνίες αναπλήρωσης.
– Το μάθημα “Θεωρία Μέτρου” της Τρίτης 7-5-2019 (αίθ. Α, ώρα 9.00-10.00),  θα γίνει στην αίθουσα Μ0 την ίδια ώρα (9.00-10.00).
– Το μάθημα “Θεωρία Galois” της Τρίτης 7-5-2019 (αίθ. Α, ώρες 16.00-19.00), θα γίνει στο Αμφιθέατρο και ώρες 17.00-20.00.
Από τη Γραμματεία