Σχετικά με τη χρήση Τυπολογίου στις εξετάσεις του μαθήματος ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΙ

Ανακοινώνεται από τους διδάσκοντες του μαθήματος ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΙ ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί Τυπολόγιο. Θα πρέπει να είναι γνωστή η σππ για την ομοιόμορφη κατανομή και οι σπ για την Bernoulli, Poisson και τη διωνυμική.  Ό,τι άλλο χρειαστεί σχετικά με κατανομές θα δοθεί.
Οι διδάσκοντες
Γ. Τσακλίδης, Γ. Αφένδρας