Σχετικά με τις δηλώσεις μαθημάτων για του επί πτυχίω φοιτητές του Τμήματος

Αγαπητοί φοιτητές,
Στην χθεσινή συνέλευση (22/2) του Τμήματος αποφασίστηκαν τα παρακάτω :
α) οι επί πτυχίω φοιτητές (9ο εξάμηνο και πάνω) στη δήλωση του εαρινού εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν πέρα από τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου και τα “υποχρεωτικά” ή/και “υποχρεωτικα επιλογής μαθήματα” του χειμερινού εξαμήνου που χρωστούν. Αυτό θα ισχύσει μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
β) από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και μετά οι επί πτυχίω φοιτητές θα έχουν την δυνατότητα να δηλώνουν μόνο τα μαθήματα που διδάσκονται στο τρέχων εξάμηνο.
Η Συνέλευση του Τμήματος προχώρησε στην παραπάνω απόφαση δεδομένου του ότι από εδώ και στο εξής σύμφωνα με τον Ν.4452/2017 (άρθρο 31, παρ.1) η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει για τον τρόπο εξέτασης των επί πτυχίω φοιτητών.
Καθ. Νικόλαος Καραμπετάκης
Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών