Σχετικά με τις δηλώσεις μαθημάτων

Προκειμένου να μην δημιουργηθούν στο μέλλον προβλήματα με τις δηλώσεις μαθημάτων σας, παρακαλούμε να συμβουλεύεστε τον οδηγό σπουδών του Τμήματος και να τηρείται πιστά τις οδηγίες κατά την συμπλήρωση των δηλώσεων σας. Για παράδειγμα αν φοιτητής του 2ου έτους δεν δηλώσει πρώτα τα υποχρεωτικά μαθήματα που χρωστάει από το 1ο έτος τότε πιθανό να διαγραφεί η δήλωση του από το σύστημα και για τον λόγο αυτό δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη η γραμματεία του Τμήματος μιας και η διαδικασία διαγραφών των αιτήσεων που δεν ακολουθούν όσα ρητά αναφέρονται από τον οδηγό σπουδών θα γίνεται μαζικά.