Σχετικά με τις ώρες διδασκαλίας του μαθήματος της Δειγματοληψίας την Τρίτη 21-3-2017

Λόγω της ορκομωσίας της Τρίτης 21-3-2017, το μάθημα της Δειγματοληψίας θα γίνει μόνο την τελευταία ώρα 11:00πμ-12μ.