Σχετικά με τους Φορείς Υποδοχείς για την Πρακτική Άσκηση

Για το Τμήμα Μαθηματικών υπάρχει κατάλογος φορέων υποδοχής για την Πρακτική Άσκηση. Ωστόσο, εάν κάποιος φοιτητής θέλει να πραγματοποιήσει την Πρακτική του Άσκηση σε δικό του Φορέα Υποδοχής, τότε θα πρέπει να έρθει άμεσα (έως 30/09/2016) σε επικοινωνία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. (κα Γαβριηλίδου Εφη: 2310997067),  ώστε να του δοθούν οδηγίες για το πώς μπορεί ένας φορέας να εισάγει θέση Πρακτικής Άσκησης.