Σχετικά με το Εργαστήριο του μαθήματος “Υπολογιστικά Μαθηματικά”

Το Εργαστήριο του μαθήματος “Υπολογιστικά Μαθηματικά” θα ξεκινήσει την Τρίτη 18/2/2020 στο Εργαστήριο Μεταπτυχιακών του Τμήματος.
Η διδάσκουσα
Αικατερίνη Χατζηφωτεινού