Σχετικά με το μάθημα “Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων”

Το μάθημα “Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων” του 7ου εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί κανονικά την Τρίτη 15-10-2019.

Η διδάσκουσα

Ε. Μανδραλή