Σχετικά με το μάθημα “Ανάλυση Μαθηματικών Κειμένων στην Αγγλική Γλώσσα”

Το μάθημα “Ανάλυση Μαθηματικών Κειμένων στην Αγγλική Γλώσσα” θα διεξάγεται κάθε Πέμπτη 16.00μμ – 19.00μμ μέσω BUSINESS SKYPE στο link

https://meet.lync.com/houtest-ac/zafeiri.makrina/4L1FN5Q7

Τα μαθήματά αρχίζουν Πέμπτη 25/2/2021 .

Η διδάσκουσα,
Μακρίνα Ζαφείρη