Σχετικά με το μάθημα “Ανάλυση Μαθηματικών Κειμένων σε Αγγλική Γλώσσα”

Σχετικά με το μάθημα “Ανάλυση Μαθηματικών Κειμένων σε Αγγλική Γλώσσα
Αγαπητοί φοιτητές, αγαπητές φοιτήτριες,
  Όπως ίσως γνωρίζετε τα μαθήματα (τα οποία δεν έγιναν λόγω του COVID19) θα γίνουν τη Μεγ. Εβδομάδα, καθώς και την επόμενη  της Μεγ. Εβδομάδας, την ημέρα και ώρα που έχουμε το μάθημά μας, δηλαδή την Πέμπτη 16-4-2020 και ώρα  16.00-19.00 , όπως επίσης και την Πέμπτη  22-4-2020 και ώρα  16.00-19.00. Θα συνδεθείτε στο link που έχετε και μέσω του οποίου παρακολουθείτε τα μαθήματά σας.
Η Διδάσκουσα,
Μακρίνα Ζαφείρη