Σχετικά με το μάθημα Διαφορικές Εξισώσεις

Οι αναπληρώσεις των αναβληθέντων μαθημάτων μας θα πραγματοποιηθούν στις 10/4 , 22/4, 24/4 και 1/5, όλες στο δίωρο 19:00-21:00.

Ο σύνδεσμος για τις αναπληρώσεις είναι ο ίδιος με τα υπόλοιπα  τηλεμαθήματα μας και υπάρχει στη σελίδα του μαθήματος στο elearning, όπου αναρτώνται σταδιακά και οι σημειώσεις των μαθημάτων.

Ο διδάσκων