Σχετικά με το μάθημα: Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους (Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις)

Το μάθημα της Δευτέρας 12/10/2020 (18.00-21.00), θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας skype for bussines και στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/stylog/KDZNXJKP

To μάθημα στο elearning  είναι υποέγκριση.

Από τον Διδάσκοντα: Στυλογιάννη Γεώργιο.