Σχετικά με το μάθημα: Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους (Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις)

Το μάθημα υπάρχει στο e-learning με τίτλο: Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους (Στυλογιάννης).

Η αυτοεγγραφή των φοιτητών είναι ελεύθερη. Τα link των διαλέξεων θα αναρτώνται στην σελίδα του μαθήματος.

Με εκτίμηση,

Γ. Στυλογιάννης