Σχετικά με το μάθημα: Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους (Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις)

 

Θα γίνει αναπλήρωση μαθήματος την Πέμπτη 03/12/20 και ώρα 10.00 (24Η).

Από τον Διδάσκοντα,

Γ. Στυλογιάννης