Σχετικά με το μάθημα: Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους (Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις).

Θα γίνει αναπλήρωση μαθήματος την Πέμπτη 14/01/21 και ώρα 10.00 (24Η).

Από τον Διδάσκοντα,

Γ. Στυλογιάννης