Σχετικά με το μάθημα Διαφορικές Εξισώσεις

Σχετικά με το μάθημα Διαφορικές Εξισώσεις:

Το μάθημα θα συνεχιστεί εξ αποστάσεως με online διαλέξεις μέσω του “Skype for business”.

Οι διαλέξεις θα διεξάγονται σε πραγματικό χρόνο (όχι βιντεοσκοπημένες) στις ώρες/μέρες του προγράμματος, δηλαδή Τρίτες 7-9 και Τετάρτες 2-4.

Επιπλέον 4 έκτακτες τηλεδιαλέξεις θα προγραμματιστούν εγκαίρως για τις αναπληρώσεις μας (σήμερα-αύριο 24-25/3 δεν θα γίνει τηλεμάθημα).

Οι αναλυτικές σημειώσεις των επόμενων μαθημάτων, οι σύνδεσμοι για τις τηλεδιαλέξεις και σχετικές οδηγίες θα βρίσκονται μόνιμα αναρτημένες στη σελίδα του μαθήματος στο elearning.

Ο διδάσκων,
Κωνσταντίνος Τζιράκης