Σχετικά με το μάθημα “Θεωρία Ασαφών Συνόλων”

Σχετικά με το μάθημα της Θεωρίας Ασαφών Συνόλων θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση μαθημάτων μέσω τηλεδιάσκεψης στις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες
Τετάρτη 22/4/2020,  ώρα 16.00-19.00
Παρασκευή 24/4/2020, ώρα 16.00-19.00
Ο σύνδεσμος υπάρχει στο e-learning του μαθήματος
Η διδάσκουσα
Κωνσταντίνα Παναγιωτίδου