Σχετικά με το μάθημα “Κώδικες Διορθωτές Λαθών”

Θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση μαθήματος την Τετάρτη 16/12 και ώρα 18:00-21:00
Ο διδάσκων,
Π. Μαραντίδης