Σχετικά με το μάθημα “Κώδικες Διορθωτές Λαθών”

Το μάθημα “Κώδικες Διορθωτές Λαθών” διδάσκεται Πέμπτη 15:00-16:00 και Παρασκευή 19:00-21:00. Οι φοιτήτριες και φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν το μάθημα (καθώς και τα προηγούμενα μαθήματα καταγεγραμμένα) στον σύνδεσμο  https://vconf.auth.gr/b/pav-36d-jmj

Ο διδάσκων
Π. Μαραντίδης