Σχετικά με το μάθημα “Μαθηματική Λογική Ι”

Η διδασκαλία του μαθήματος “Μαθηματική Λογική Ι” (Ζ΄ εξαμήνου)  θα ξεκινήσει στις 16-10-2019.