Σχετικά με το μάθημα «Μαθηματικός Προγραμματισμός» του Β’ εξαμήνου

Αγαπητοί φοιτητές, οι διαλέξεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021 για το σύνολο των φοιτητών του Β’ εξαμήνου. Οι παραδόσεις θα γίνονται εξ αποστάσεως μέσω του ZOOM.

~ Από την Τρίτη 23/2/2021 μέχρι και την εβδομάδα πριν από τις διακοπές του Πάσχα, θα διδαχθεί το 1ο μέρος, Γραμμικός Προγραμματισμός (70% της ύλης και αντιστοίχως της τελικής βαθμολογίας), με διδάσκοντα τον κ. Βασίλη Καραγιάννη. Ο σύνδεσμος για τη συμμετοχή στις διαλέξεις έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος, στην καρτέλα «Πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2020 – 2021». Οι διαλέξεις, εκτός απροόπτου, καταγράφονται και στο τέλος κάθε εβδομάδας αποθηκεύονται στη σελίδα του μαθήματος στο elearning, με τίτλο «Μαθηματικός Προγραμματισμός -(π.γ.π.)» ,

link: https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=10905,

ώστε να έχετε συνεχώς πρόσβαση. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν δυο πρόοδοι-κουίζ (είναι προαιρετικές, βαθμολογούνται με άριστα 0,75 μονάδες η καθεμία και οι μονάδες αυτές θα προστεθούν στον τελικό σας βαθμό, λεπτομέρειες θα σας γνωστοποιηθούν σε επόμενη ανακοίνωση).

~ Από την Τρίτη 11/5/2021 ως και τη λήξη του εξαμήνου, θα διδαχθεί το 2ο μέρος του μαθήματος, Δυναμικός Προγραμματισμός  (30% της ύλης και αντιστοίχως της τελικής σας βαθμολογίας), με διδάσκοντα τον κ. Μπράτσα Χαράλαμπο. Ο σύνδεσμος στο ZOOM για τη συμμετοχής σας στις διαλέξεις είναι: https://authgr.zoom.us/j/98900399955?pwd=K25oMHZiVjVnRExDKytpV0NERzVNdz09

Ο σύνδεσμός για το elearning https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=6415

 

~ Για οτιδήποτε μπορεί να προκύψει εκτάκτως, θα πληροφορείστε μέσω μηνυμάτων από την ηλεκτρονική γραμματεία (sis) ή το elearning ή με χρήση των ανακοινώσεων στη σελίδα του τμήματος ή του elearning. Σχετικά με ώρες αποριών και υποδοχής φοιτητών θα χρησιμοποιηθεί ο σύνδεσμος ZOOM του μαθήματος κατόπιν νέας ανακοίνωσης.

 

Καλή συνέχεια με υγεία

 

Οι διδάσκοντες