Σχετικά με το μάθημα “Προχωρήμενα Θέματα Άλγεβρας”

Έναρξη Μαθήματος: Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020.

Πρόγραμμα Μαθήματος: Πέμπτη 18:00-21:00 διαδικτυακά μέσω Zoom (σύνδεσμος).

Περιγραφή Μαθήματος: Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στη “Θεωρία Προτύπων”, για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε εδώ.

Ο Διδάσκων,

Χρυσόστομος Ψαρουδάκης