Σχετικά με το μάθημα “Σεισμολογία” για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020

Όσοι φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα “Σεισμολογία” στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2019-2020 να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα του μαθήματος καθηγητή κ. Θ. Τσάπανο στο email του  tsapanos@geo.auth.gr .

Από τη Γραμματεία