Νέα ανακοίνωση σχετικά με το μάθημα “Σεισμολογία”

Μετά από το αίτημα αρκετών φοιτητών για αλλαγή της ημέρας των εξετάσεων της περιόδου Ιανουαρίου στο μάθημα της Σεισμολογίας, το αίτημα έγινε δεκτό. Η νέα ημερομηνία των εξετάσεων  του μαθήματος μετατίθεται από την Παρασκευή 29  Ιανουαρίου 2021 για την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021  και μεταξύ του χρονικού διαστήματος 11.00 – 13.00.

Καλούνται οι φοιτητές που θα δώσουν το μάθημα να το δηλώσουν, μέχρι τη Δευτέρα 25/01/2021, στην γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών για να καθορισθεί και ο τρόπος εξέτασης. Επειδή θα γίνει ταυτόχρονη εξέταση στην θεωρία και στο εργαστήριο όσοι δεν παρακολούθησαν τα εργαστήρια του μαθήματος θα μπορούν να εξετασθούν μόνο στην θεωρία.

Όπως έχουμε πει από το εισαγωγικό μάθημα, ο βαθμός βγαίνει 50-50 από θεωρία και εργαστήριο και για να περάσει ο φοιτητής πρέπει να γράψει τουλάχιστον βάση (5) και στα δύο.

Οι διδάσκοντες

Θεόδωρος Τσάπανος, καθηγητής

Παναγιώτης Χατζηδημητρίου, καθηγητής