Σχετικά με το μάθημα Στοιχεία συναρτησιακής ανάλυσης

Σχετικά με το μάθημα Στοιχεία συναρτησιακής ανάλυσης:  Η online  διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στις 23/03 (Δευτέρα) και ώρα 14.30-17.30. Θα αποσταλεί και αναρτηθεί σχετικό link στην την πλατφόρμα του e-learnig.

Από τον διδάσκοντα,

Γ. Στυλογιάννη