Σχετικά με το μάθημα Στοιχεία Συναρτησιακής Ανάλυσης

Σχετικά με το μάθημα Στοιχεία Συναρτησιακής Ανάλυσης:

Η online  διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στις 30/03/2020 (Δευτέρα) και ώρα 14.30-17.30. Θα αποσταλεί και αναρτηθεί σχετικό link στην πλατφόρμα του e-learnig.

Από τον διδάσκοντα,

Γ. Στυλογιάννη