Σχετικά με το μάθημα “Στοιχεία Συναρτησιακής Ανάλυσης”

Σχετικά με το μάθημα Στοιχεία Συναρτησιακής Ανάλυσης:

Οι online  διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν στις 03/04/2020 (Παρασκευή) και ώρα 10.00 (24H) και Δευτέρα 06/04/2020 και ώρα 14.30. Θα αποσταλεί και θα αναρτηθεί σχετικό link στην πλατφόρμα του e-learnig.

Ο διδάσκων

Γ. Στυλογιάννης