Σχετικά με το μάθημα Στοιχεία Συναρτησιακής Ανάλυσης

Σχετικά με το μάθημα Στοιχεία συναρτησιακής ανάλυσης: Η online διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στις 04/05 (Δευτέρα) και ώρα 14.30-17.30. Θα αποσταλεί και αναρτηθεί σχετικό link στην πλατφόρμα του e-learning.

Από τον διδάσκοντα,

Γ. Στυλογιάννη