Σχετικά με το μάθημα Στοιχεία Συναρτησιακής Ανάλυσης

Σχετικά με το μάθημα Στοιχεία συναρτησιακής ανάλυσης:

Η online  διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στις 11/05/2020 (Δευτέρα) και ώρα 14.30-17.30. Θα αποσταλεί και θα αναρτηθεί σχετικό link στην πλατφόρμα του e-learnig.

Ο διδάσκων

Γιώργος Στυλογιάννης