Σχετικά με το μάθημα της Γραμμικής Άλγεβρας

Αγαπητοί/-τές Φοιτητές/-τριες,

Η συνέχεια του μαθήματος «Γραμμική Άλγεβρα» προς το παρόν θα πραγματοποιηθεί
μέσω σημειώσεων και βίντεο-διαλέξεων πάνω στις σημειώσεις αυτές, οι
οποίες θα αναρτηθούν στο e-learning του μαθήματος.
Μελλοντικά θα υπάρξουν ώρες συζήτησης για απορίες.

Παρακαλώ να επισκέπτεστε τη σελίδα του μαθήματος στο e-learning και
τις ανακοινώσεις της. Λόγω υπερβολικής χρήσης των forum ανακοινώσεων από τους καθηγητές,
οι ανακοινώσεις δεν φτάνουν στα emails σας.

Χ. Βαβατσούλας