Σχετικά με το μάθημα “Υπολογιστικές μέθοδοι στην Άλγεβρα και στην Αλγεβρική Γεωμετρία”

Σχετικά με το μάθημα “Υπολογιστικές μέθοδοι στην Άλγεβρα και στην Αλγεβρική
Γεωμετρία” Θα πραγματοποιηθούν έκτακτα μαθήματα στις ακόλουθες ημερομηνίες:

Τετάρτη 08/11/2017: 19.15-21.30
Τετάρτη 22/11/2017: 19.15-21.30
Τετάρτη 06/12/2017: 19.15-21.30
Τετάρτη 13/12/2017: 19.15-21.30

(στην αίθουσα Μ0)

Επιπλέον, δε θα πραγματοποιηθεί μάθημα την Παρασκευή 01/12/2017.

Ο διδάσκων
Χρήστος Κ. Τατάκης