Σχετικά με το μάθημα “Χρονικές Σειρές”

Για την περίοδο αναστολής των μαθημάτων, τα μαθήματα των Χρονικών Σειρών θα μαγνητοσκοπούνται και θα ανεβαίνουν στο e-learning.

Η διδάσκουσα,
Αγγελική Παπάνα