Σχετικά με το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας και τη Δήλωση Μαθημάτων, Εαρινό Εξάμηνο 2018-2019

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,
Η ολοκληρωμένη πρόταση του Τμήματος για το ΠΠΔΕ έχει κατατεθεί και είναι υπό εξέταση από τις αρμόδιες αρχές του Α.Π.Θ., ενώ αναμένεται σύντομα το σχετικό πόρισμα.
Ωστόσο, εν όψει των δηλώσεων μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο, συστήνεται στους φοιτητές του 8ου εξαμήνου (έτος εισαγωγής 2015-2016) που αναμένεται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους το 2019 και που επιθυμούν να λάβουν το ΠΠΔΕ, να επιλέξουν μαθήματα κατά τέτοιον τρόπο ώστε στο παράρτημα διπλώματος να έχουν

  • ένα τουλάχιστον μάθημα από τον κατάλογο των μαθημάτων “Θέματα Εκπαίδευσης και Αγωγής” (σελ. 81 του οδηγού σπουδών)
  • ένα τουλάχιστον μάθημα από τον κατάλογο των μαθημάτων “Θέματα Μάθησης και Διδασκαλίας”, (σελ. 82 του οδηγού σπουδών)
  • δύο τουλάχιστον από τα:  Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού, Ιστορία των Μαθηματικών, Διδακτική των Μαθηματικών, Μαθηματικά Λογισμικά και Γλώσσες Αναπαράστασης Γνώσης, Πρακτική Άσκηση (εφόσον αφορά σχολική μονάδα) και Διδακτική των Μαθηματικών ΙΙ.

Υπενθυμίζεται ότι για μαθήματα άλλων Τμημάτων, όπως είναι τα μαθήματα των κατηγοριών “Θέματα Εκπαίδευσης και Αγωγής” και “Θέματα Μάθησης και Διδασκαλίας” οι φοιτήτριες/ες οφείλουν να προσέλθουν την πρώτη ημέρα της παράδοσης και να συνεννοηθούν με τον διδάσκοντα/-ουσα καθώς υπάρχουν περιορισμοί στον αριθμό των εγγεγραμμένων.
Θα υπάρξει νέα ενημέρωση μόλις υπάρξουν νεώτερα ενώ προγραμματίζεται ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με το ΠΠΔΕ στη τελική μορφή που αυτό εγκριθεί.

Χ. Χαραλάμπους
Πρόεδρος Τμήματος