ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ στο ΑΙΘΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ για τη Δ21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΛΛΑΓΗ στο ΑΙΘΟΥΣΙΑΛΟΓΙΟ για τη Δ21
(επικαιροποιημένο (12.3.19), με αλλαγή για το μάθημα  “Λογισμός Ι”)

Λόγω της προγραμματιζόμενης ανακαίνισης του αμφιθεάτρου Δ21 της ΣΘΕ, και από τις 13 Μαρτίου, το αιθουσιολόγιο (για τα μαθήματα που διδάσκονταν στη Δ21), διαμορφώνεται ως εξής:

Β’ εξαμήνου:

Λογισμός Ι (επαναληπτικό), Διδάσκων: Ν. Τύμης
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.00-18.00 Μ1
ΠΕΜΠΤΗ 11.00-13.00 Α

Λογισμός ΙΙ, Τμήμα 2Β, Διδάσκων: Α. Αρβανιτίδης
ΤΡΙΤΗ 15.00-18.00 ΑΜΦ,
ΠΕΜΠΤΗ 16.00-18.00 Μετεωροσκοπείο

Αναλυτική Γεωμετρία Ι, Τμήμα 2Β, Διδάσκων: Ε. Κάππος
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.00-13.00 Δ11,
ΠΕΜΠΤΗ 9.00-11.00 Α21

Μαθηματικός Προγραμματισμός, Διδάσκοντες: Β. Καραγιάννης, Χ. Μπράτσας
ΤΡΙΤΗ 9.00-10.00 ΑΜΦ (και τα δύο τμήματα μαζί)
ΠΕΜΠΤΗ 18.00-20.00, Δ31 (και τα δύο τμήματα μαζί)

Δ’ Εξαμήνου

Μαθηματικές Μέθοδοι Επιχειρησιακής Έρευνας, Διδάσκουσα: Α. Παπαδοπούλου
Τμήμα 41 :
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.00-11.00 Μ1, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.00-14.00 ΠΔΑ (Τμήμα Γεωλογίας 1ος ορ.)
Τμήμα 42 :
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.00-13.00 Μ1, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.00-12.00 ΠΔΑ (Τμήμα Γεωλογίας 1ος ορ.)

Αλγεβρικές Δομές ΙΙ, Τμήμα 4Β, Διδάσκων: Χρ. Ψαρουδάκης
ΤΡΙΤΗ 12.00-15.00 ΠΔΑ (Τμήμα Γεωλογίας 1ος ορ.)

Στ’ Εξαμήνου 

Θεωρία Πινάκων, Διδάσκων: Γ. Τσακλίδης
ΔΕΥΤΕΡΑ 19.00-21.00  ΠΔΑ (Τμήμα Γεωλογίας 1ος ορ.)
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.00-19.00 Δ11

Στοχαστικές Στρατηγικές, Επαναληπτικό, Διδάσκων: Β. Δημητρίου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.00-20.00  Δ31

Η’ Εξαμήνου

Ιστορία των Μαθηματικών, Διδάσκων: Θ. Θεοφανίδης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-17 Αίθουσα Α

 

Ανακαινιση Δ21 αλλαγες στο αιθουσιολογιο (12.3.2019)_0