ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Τα μαθήματα που προσφέρονται το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 για τους φοιτητές του Τμήματος και που αφορούν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας για τις θεματικές ενότητες «Θέματα Εκπαίδευσης και Αγωγής» και «Θέματα Μάθησης και Διδασκαλίας» περιγράφονται στους επόμενους πίνακες. (βλ. συνημμένο έγγραφο)

Οι φοιτητές που επιθυμούν να δηλώσουν μαθήματα του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (Φ&Π) της Φιλοσοφικής Σχολής είναι απαραίτητο είναι απαραίτητο να συνεννοηθούν με τους διδάσκοντες είτε κατά τις ώρες συνεργασίας στο γραφείο τους είτε να προσέλθουν στο εναρκτήριο μάθημά καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

 

ΠΠΔΕ2018