ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ” ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα “ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ”  δεν θα εξεταστεί κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2016.
Καλούνται οι φοιτητές που δήλωσαν το παραπάνω μάθημα και το αντίστοιχο σύγγραμμά του να επικοινωνήσουν με την ηλεκτρονική υπηρεσία διαχείρισης συγγραμμάτων  ΕΥΔΟΞΟΣ και να επιστρέψουν το σύγγραμμα (τηλ. 2152157850 ή eudoxus.gr).
Από τη Γραμματεία