ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ”

Λόγω της πρόσφατης αναμόρφωσης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματός μας, ειδικά φέτος, το εαρινό εξάμηνο του 2020-2021, το μάθημα “Στοιχεία Αναλυτικής Γεωμετρίας” του 2ου εξαμήνου είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ και θα διδαχθεί και για τους/τις φοιτητές/τριες του 4ου εξαμήνου, και για όσους/ες φοιτητές/τριες δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα Αναλυτική Γεωμετρία ΙΙ, που υπήρχε μέχρι και το ακ. έτος 2019-2020 στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Το μάθημα θα διδαχθεί σε δύο τμήματα, οι ώρες διδασκαλίας των οποίων είναι:

Πέμπτη, 13:00-15:00 και Παρασκευή 14:00 – 16:00

Οι διαλέξεις του μαθήματος για κάθε τμήμα θα δίνονται μέσω της πλατφόρμας zoom στους συνδέσμους που έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Οι διδάσκοντες,

Π. Μπατακίδης
Φ. Πεταλίδου